Tomate Jubiliar

In colaborare cu Institutul de Genetica din Chsisinau, noi am produs in anul 2012 seminte de tomate.

S-a constatat, că soiurile propuse sunt determinante, mediu înfrunzite şi mediu ramificate. 

Ele se deosebesc după înălţimea plantei, mărimea şi forma fructului, precocitate, recolta generală şi cea marfă. 

Manifestă o productivitate sporită şi proprietăţi gustative înalte, rezistenţă la frig şi arşiţă. 

JUBILIAR - soi de tomate semitardiv. Perioada de vegetaţie – 115-120 zile. Productivitatea la cultivarea prin răsad – 60-70 t/ha.

Tomatele reprezintă una dintre cele mai populare culturi legumicole din lume. 

Suprafeţele cultivate cu tomate cresc în permanenţă, astfel că ponderea acestora în producţia legumicolă globală constitue 14,3%. 
În Republica Moldova, tomatele ocupă 45-50% din suprafeţele cultivate pentru legume, iar productivitatea lor nu depăşeşte în medie 25 t/ha. Dezvoltarea legumiculturii depinde, în mare măsură, de soiurile utilizate şi calitatea seminţelor. În ultimii ani, la Institutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor au fost create şi omologate câteva soiuri noi de tomate cu posibilităţi de realizare stabilă, cu grad înalt al plasticităţii ecologice, rezistente la stresurile de temperatură ridicată a aerului şi temperatură scăzută pozitivă a solului. Recent, în urma realizării proiectului de transfer tehnologic cu suportul financiar al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic al AŞM a fost creată o bază durabilă de reproducere a seminţelor de elită şi superelită de tomate Mihaela, Jubiliar 60/20 şi Prestij în vederea dezvoltării direcţiei de ameliorare a tomatelor şi satisfacerea necesităţilor alimentare a populaţiei Republicii Moldova cu producţie calitativă şi ecologic pură. 

În acest scop, au fost elaborate şi aplicate tehnici noi de mărire a calităţii seminţelor în fructe, precum şi de îmbunătăţire a calităţii germinative a seminţelor. 

Astfel, în anul 2011 au fost reproduse seminţele de superelită, iar în anul curent are loc multiplicarea seminţelor la soiurile Mihaela, Jubiliar 60/20 şi Prestij în cantităţi suficiente pentru promovarea acestora pe piaţa autohtonă şi satisfacerea necesităţilor gospodăriilor din ţara noastră, specializate în producerea tomatelor. 

Soiul Jubiliar 60/20 este omologat în Moldova din 2008. 
Fructele sunt cilindrice, mari de 120...130 g, cu 2-3 camere regulate, puţin muchiate, vârful lor se termină cu un mic năsuc. 
Fructele necoapte sunt uniform albicioase, cele coapte - roşii şi conţin un număr mediu de seminţe. 
Fructele dispun de calităţi înalte gustative şi conţin: substanţă uscată - 5.0...5.5%, zaharuri – 5.0...5.4%, vitamina C - 40.0...46.5 mg/%, aciditatea totală - 0.40...0.50%. 
Soiul este tardiv mijlociu, având o durată de dezvoltare (germinare-coacere) de 115... 120 zile. 
În cultură de răsad soiul asigură o recoltă de 60.0...70.0 t/ha, având totodată şi o cotă înaltă de fructe standard (90.0...95.0%). Fructele sunt tari lipsite de fisuri, transportabile la distanţe mari. Se recomandă ca soiul să fie crescut în cultură de răsad cu o densitate de 55-57 mii plante la hectar. Se poate folosi în stare proaspătă pentru producerea sucului şi altor produse din tomate. 

Soiul Prestij este omologat în Moldova din 2009. 
Fructele sunt mari de 120-140 g, aplatisat-rotunde, roşii. 
Cele necoapte sunt verzi cu o pată slab pronunţată la bază, cele coapte au o culoare roşie uniformă. 
Numărul de loge- 4-5, numărul de seminţe în fruct - mai mult de 125. 
Fructele dispun de calităţi înalte gustative şi conţin: substanţa uscată - 5.6...6.2%, zaharuri - 5.5...5.4%, vitamina C 52.0...55.0 mg/%, aciditatea totală - 0.56..0.78%. Pedunculul floral are articulaţie geniculată. Soiul este mediu timpuriu având o durată de dezvoltare (germinare-coacere) de 108...114 zile. 
În cultura de răsad soiul asigură o recoltă de 65.0...72.0 t/ha, având totodată şi o cotă înaltă de fructe standard (93.0...96.0%). Soiul este rezistent la frig (80.0%).


daca Va intereseaza procurarea semintelor de tomate, sunati la magazinul nostru agricol din Criuleni 0 248 22 5-78  sau la mobil 0 691 24213


Comments